понеделник, август 16, 2010

Експеримент с "Пещерска гроздова"

Цел
Целта на настоящия експеримент е да провери дали консумацията на 200 грама твърд алкохол оказва въздействие върху устойчивостта на вниманието.


Задачи
1. Първата наша задача е да проверим оказва ли влияние консумацията на алкохол върху устойчивостта на вниманието.

2. Втората ни задача е да намерим и оборудваме място за провеждането на експеримента. Това е холът на моят апартамент. Изследваните лица са го посещавали преди експеримента и той няма да бъде нова и непозната среда за тях, която да им внася дискомфорт.

3. Третата задача е формиране на група. Това е приятелска компания от жертвоготовни приятели и колеги, с които извършваме ежеседмично срещи съпроводени с консумация на алкохол. Тоест обстановката и компанията са познати, което предразполага спокойна атмосфера за провеждане на експеримента. Това, че той ще бъде проведен в група, обаче създава елемент на съревнование, което допълнително ще мобилизира участниците и ще доведе до максимално добро представяне. Всеки от изследваните е запознат с идеята на експеримента, но не са виждали точната методика, за да са подложени на едни и същи условия.

4. Четвъртата ни задача е осигуряване на необходимите материали за провеждането на експеримента. Това са:
- бланкова методика, с която ще измерваме устойчивостта на вниманието;
- три бутилки ракия “Пещерска”, която ще се консумира от участниците;
- мезета, които ще се консумират от участниците;
- посуда, която ще се постави на масата и няма да пречи на попълването на бланковите методики.

5. Петата ни задача е да определим условията, при които ще проведем експеримента. Той ще се проведе в три последователни съботни дни, за да има всяко от изследваните лица възможност да си почине от работната седмица и евентуално натрупаната умора и напрежение да не дадат отражение върху изследването.

Хипотеза
Експериментът има за цел да покаже оказва ли влияние консумацията на 200 грама твърд алкохол върху устойчивостта на вниманието. Формираната е, че консумацията му намалява устойчивостта на вниманието.

Зависима и независима променливи
Независимата променлива в експеримента се явява алкохолът (ракия ”Пещерска”), с която ще оказваме въздействие върху зависимата променлива, която в случая е устойчивостта на вниманието.
Зависимата променлива може да бъде повлияна и от други фактори, като например настроението на участниците. Ограничили сме до минимум възможностите получените резултати да бъдат повлияни от странични фактори.

Избор на експериментален план
Експерименталният план, който ще използваме е План с предварително и последващо тестуване в една група. Получените резултати от всички лица ще сумираме и разделим на броя на участниците, за да получим средна стойност на изследваната група. В случаят мерим коефициента на устойчивост на вниманието като показател за устойчивостта на вниманието:

ИГ О1 Х О2
Където: ИГ е изследваната група;
О1 - Изследване коефициента на устойчивост на вниманието преди консумация на алкохол с “Коректурна таблица на Генкин, Медведев, Шек”;
О2 - Изследване коефициента на устойчивост на вниманието след максимална консумация на алкохол с “Коректурна таблица на Генкин, Медведев, Шек”;
Х - въздействие с 200 грама алкохол (ракия”Пещерска”).

Провеждане на експеримента
Изследваната група пристига в дома ми и се разполага удобно на предварително подготвената маса. Следва 15 минути на запознаване с правилата на теста и допълнителни разяснения от моя страна. Раздавам бланките с теста, приканвам ги да го разгледат, след което прочитам инструкцията. Давам начало и засичам времето на всеки завършил участник.
Експериментът не бе проведен в лабораторни условия, но странични фактори, които да му повлияят не бяха наблюдавани.

Изследване
Целта, задачите, зависимата и независимата променливи, както и хипотезата са същите като от първата част. Тук ще опиша детайлно провеждането на експеримента, както и ще приложа получените резултати.

Изследваната група пристига в 18.00 часа в дома ми.
Всеки един от тях е предварително уведомен, че ще се проведе малък психологически експеримент, но това не предизвиква в никой от участниците притеснение. Разполагат се на предварително подготвената маса. Провеждаме кратка дискусия за това как ще протече вечерта.

Раздавам на всеки един бланкова методика и разяснявам как трябва да се попълни. Акцентирам върху сериозността на експеримента и приканвам за съвестно отношение към задачата. Прочитам точно и ясно инструкцията за попълване, след което давам начало и засичам времето. Всеки който е завършил ми сигнализира с вдигане на ръка и аз отчитам времето му. След като всички завършат казвам на всеки по отделно за колко време се е справил и той го отразява върху бланката.

Раздавам на всеки чаша пълна с 200 грама ракия “Пещерска”. Поставям на масата леки мезета, които да спомогнат консумацията на алкохола. Ракията се изпи от участниците за около 30 минути, като всички пиха равномерно и завършихa почти едновременно.

Всеки един от участниците се отнесе с необходимата сериозност и внимание затова считам получените резултати за достоверни, а те са:
ИМЕ О1 (Куст. на вним.) О2 (Куст. на вним.)
Красимир
О1 - 1.59
О2 - 1.47
Венета
О1 - 1.40
О2 - 1.35
Йордан
О1 - 1.70
О2 - 1.75
Севдалина
О1 - 1.76
О2 - 1.68
Янко
О1 - 1.60
О2 - 1.70
ИГ
О1 - 1.58
О2 - 1.52
Проведеният експеримент потвърждава формулираната хипотеза, а именно, че консумацията на 200 грама твърд алкохол влияе върху устойчивостта на вниманието, като го понижава.

Само при двама от тях се получи обратна закономерност– след употрбата на алкохола резултатите им се подобриха!

От проведения след тестуването разговор с участниците установих , че всички те са се чувствали спокойно и не са изпитвали притеснение. Само Дани сподели, че самата мисъл за някакъв вид проверка я е тревожела. Тя каза, че след употребата на алкохол се е почувствала много по-спокойна и е работила по-уверено и съсредоточено. Следователно алкохолът в този случаи е изиграл повишаваща устойчивостта на вниманието роля. Тези които са по професия военнослужещи обикновено показват по- добри резултати след това.

В заключение искам да кажа, че поради недостатъчния брой изследвани лица и липсата на рандомизирането им не можем да дадем на експеримента висока външна валидност.

P.S. КОГАТО ВЛИЗА АЛКОХОЛА ИЗЛИЗАТ ЧУДНИ НЕЩА! Източник: http://postvai.com
Споделете в:    Facebook Twitter Google+или   🔖 Postvai.COM

1 коментар:

  1. на 200 грама съм и не мога да се съсредоточа, за да прочета всичко. стигнах до ''Целта на настоящия експеримент е да провери дали консумацията на 200 грама твърд алкохол оказва въздействие върху устойчивостта на вниманието. '', после видях цици и всичко се загуби

    ОтговорИзтриване